Het proces

HD Brazing®

Een door Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. ontwikkeld procedé op het gebied van hoogtemperatuur / vacuümsolderen.

Bekijk ook de brochures en certificaten

HD Brazing® is door Aalberts Surface Technologies Eindhoven B.V. ontwikkeld als een doorontwikkeling van het vacuümsolderen. De met deze verbindingstechniek gemaakte verbindingen zijn reproduceerbaar en hoogwaardig.

vacuümsolderen

Gedurende het soldeerproces veroorzaakt een hoog vacuüm een reducerende atmosfeer en verwijdert het de oxiden op het materiaaloppervlak. Doordat er geen nieuwe oxides gevormd worden blijven de oppervlakken metallisch blank en is er een optimale bevochtiging van het soldeer op de te verbinden onderdelen. Gebruik van vloeimiddelen, die normaal gesproken bij solderen worden gebruikt, zijn hierdoor niet nodig. Door een optimale constructie van de onderdelen, waarbij een (minimale) soldeerspleet van wezenlijk belang is, kunnen verbindingen gerealiseerd worden met een sterkte die gelijkwaardig is aan, of zelfs sterker is dan het basismateriaal.

De volgende aspecten spelen een belangrijke rol bij vacuümsolderen:

 • het reinigen van de te solderen delen.
 • de beschikbaarheid van schone montageruimtes.
 • het gebruik van hoogvacuüm-ovens
 • de procesvariabelen
 • de beladingsgereedschappen
 • de testmogelijkheden.

In dit verband zijn alle ovens van Aalberts Surface Technologies Eindhoven gekalibreerd conform Class 2 of 4 van AMS 2750F. Daarnaast bezitten wij diverse ISO certificeringen, een Nadcap-certificering en diverse klantspecifieke vrijgaven.

Een typische soldeerbehandeling ziet er als volgt uit:

 • reiniging van de te solderen delen
 • montage soldeer(folie, draad, pasta, poeder, galvanische laag)
 • opstellen van de delen op het ovenframe
 • ovenproces (microprocessor gestuurd)
 • uitpakken en visuele inspectie
 • testen/ eindcontrole
 
Scroll naar boven